Demensomsorg

Demens er en fellesbetegnelse for forskjellige sykdommer eller skader i hjernen. Sykdommene utvikler seg over tid og fører til økende endringer i hjernen.

Personer, pårørende og familier som lever med demenssykdom, kan trenge ulik hjelp i ulike faser av sykdommen. Dette er en oversikt over kommunens tjenestetilbud, og hvor du kan finne mer kunnskap om sykdommen, behandling og hjelp. 

Fastlege

Hvis du ønsker å utrede om du har demens, bør du kontakte fastlegen din. Fastlegen kan foreta tester og henvise deg videre ved behov. Fastlege samarbeider også med demenskoordinator i kommunen. 

Demenskoordinator

Kommunen har for tiden ingen demenskoordinator og det jobbes for å ansette en i stillingen. Det vil gå noe tid før ny demenskoordinator er på plass.  

Her kan du få hjelp i mellomtiden:

 • Utredning for demenssykdom: Bestill time hos din fastlege.
 • Hvis du allerede får oppfølging fra kommunens demenskoordinator kan du henvende deg til sentralbordet på Eikertun på tlf 32 70 18 00 kl 08 - 15 på hverdager. 

 

Når demenskoordinator er på plass, kan hen bistå deg og familien med

 • informasjon
 • kartlegging av symptomer og utredning sammen med fastlege
 • være kontaktperson etter at du eller et familiemedlem har fått en demensdiagnose
 • oppfølging av deg og din familie i sykdomsforløpet

 

Hva koster det?

Kontakt med og oppfølging av demenskoordinator er gratis.

Hjelpemidler 

Det finnes ulike hjelpemidler som kan lette hverdagen både for dem som har demens, og for pårørende. Ta kontakt med felles mottak på tlf. 993 53 785 

 • Mandag klokka 12:00  - 14:00
 • Onsdag og fredag klokka 09:00 - 11:00

 

Hva koster det?

Det er ulike priser for ulike hjelpemidler. Felles mottak vil informere deg nærmere om pris. 

Pårørendeskole

Pårørendes rolle er viktig og kan være krevende. For å styrke og støtte dem som står rundt, tilbyr kommunen kurs for pårørende til personer med demens.  Kurset holdes årlig med syv samlinger på kveldstid. 

Temaer som tas opp, er blant annet

 • behandling med medisiner
 • juridisk rådgivning og lovverk
 • kommunikasjon
 • tekniske hjelpemidler
 • møte med hjelpeapparatet
 • andre problemstillinger rundt demenssykdommen

Hva koster det?

Pårørendeskolen er gratis.

Påmelding til pårørendeskole

Påmelding gjøres ved å kontakte sentralbordet på Eikertun telefon 32 70 18 00 (klokka 09:00 - 15:00, hverdager)

Helsetilbud ved demens

Kommunen har et helhetlig tjenestetilbud til personer som trenger helsemessig oppfølging, samt tilbud til pårørende som trenger avlastning.

Les mer om disse tjenestene ved å klikke på lenkene i listen under.

Hva koster det?

Det er ulike priser for ulike typer tjenester. Se oversikt over priser.

Hvordan søker jeg?

Gå til søknadsskjema og få mer informasjon.

Nasjonale tilbud og hjelpetelefoner

Nasjonalt senter for aldring og helse tilbyr forskningsbasert kunnskap, verktøy og gode løsninger for eldre, pårørende og helsepersonell. De har egen faktaside om demens.

Egen informasjonsside om demens: Nasjonalforeningen for Folkehelse
Her finner du også telefonnummer til Demenslinjen som besvares av helsepersonell med taushetsplikt. Du kan være anonym hvis du ønsker det. 

Siden Tid til å være ung er for deg som er ung og har en mor eller far som har demens. Du kan også ha nytte av siden om det er noen andre i familien som har demens.