Demensomsorg

Demens er en fellesbetegnelse for forskjellige sykdommer eller skader i hjernen. Sykdommene utvikler seg over tid og fører til økende endringer i hjernen.

Personer, pårørende og familier som lever med demenssykdom, kan trenge ulik hjelp i ulike faser av sykdommen. Dette er en oversikt over kommunens tjenestetilbud, og hvor du kan finne mer kunnskap om sykdommen, behandling og hjelp. 

Fastlege

Hvis du ønsker å utrede om du har demens, bør du kontakte fastlegen din. Fastlegen kan foreta tester og henvise deg videre ved behov. Fastlege samarbeider også med demenskoordinator i kommunen. 

Demenskoordinator

Kommunen har sykepleier med videreutdanning i demens som har rollen som demenskoordinator. Demenskoordinator kan bistå deg og familien med

  • informasjon
  • kartlegging av symptomer og utredning sammen med fastlege
  • være kontaktperson etter at du eller et familiemedlem har fått en demensdiagnose
  • oppfølging av deg og din familie i sykdomsforløpet

Har du spørsmål om demens eller ønsker råd og veiledning, kan du kontakte demenskoordinator ved å ringe eller sende sms til tlf. 469 40 198 eller sende en e-post til demenskoordinator: marleneludvigsen.grunwald-berlin@ovre-eiker.kommune.no

Hva koster det?

Kontakt med og oppfølging av demenskoordinator er gratis.

Hjelpemidler 

Det finnes ulike hjelpemidler som kan lette hverdagen både for dem som har demens, og for pårørende. Ta kontakt med Ergoterapitjenesten i kommunen via sentralbordet på Eikertun helsehus på tlf. 32 70 18 00. 

Hva koster det?

Det er ulike priser for ulike hjelpemidler. Ergoterapeuten vil informere deg nærmere om pris. 

Pårørendeskole

Pårørendes rolle er viktig og kan være krevende. For å styrke og støtte dem som står rundt, tilbyr kommunen kurs for pårørende til personer med demens.  Kurset holdes årlig med syv samlinger på kveldstid. 

Temaer som tas opp, er blant annet

  • behandling med medisiner
  • juridisk rådgivning og lovverk
  • kommunikasjon
  • tekniske hjelpemidler
  • møte med hjelpeapparatet
  • andre problemstillinger rundt demenssykdommen

Hva koster det?

Pårørendeskolen er gratis.

Påmelding til pårørendeskole

Påmelding gjøres ved å kontakte demenskoordinator.

Helsetilbud ved demens

Kommunen har et helhetlig tjenestetilbud til personer som trenger helsemessig oppfølging, samt tilbud til pårørende som trenger avlastning.

Les mer om disse tjenestene ved å klikke på lenkene i listen under.

Hva koster det?

Det er ulike priser for ulike typer tjenester. Se oversikt over priser.

Hvordan søker jeg?

Gå til søknadsskjema og få mer informasjon.

Nasjonale tilbud og hjelpetelefoner

Nasjonalt senter for aldring og helse tilbyr forskningsbasert kunnskap, verktøy og gode løsninger for eldre, pårørende og helsepersonell. De har egen faktaside om demens.

Egen informasjonsside om demens: Nasjonalforeningen for Folkehelse
Her finner du også telefonnummer til Demenslinjen som besvares av helsepersonell med taushetsplikt. Du kan være anonym hvis du ønsker det. 

Siden Tid til å være ung er for deg som er ung og har en mor eller far som har demens. Du kan også ha nytte av siden om det er noen andre i familien som har demens.