Må jeg sende inn byggesøknad?

Når et tiltak er søknadspliktig, må du sende inn en byggesøknad og få denne godkjent før du kan gå i gang med byggingen.

I utgangspunktet er alle bygninger, tilbygg, påbygg, konstruksjon og anlegg søknadspliktig. Det samme gjelder bruksendring, vesentlig endring eller reparasjoner og vesentlig terrenginngrep. Det finnes unntak fra søknadsplikten.

Finn ut om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig

Meldeplikt for noen tiltak som er unntatt søknadsplikt

Vær oppmerksom på at du må sende inn melding til kommunen dersom du har oppført tiltak som er unntatt søknadsplikt. Det samme gjelder dersom du har gjennomført riving av ovennevnte tiltak. Du må melde inn dette til kommunen innen 4 uker etter ferdigstillelse.

Følgende tiltak må meldes til kommunen når de er ferdig bygget/revet:

  • frittliggende bygning inntil 50 kvm
  • tilbygg inntil 15 kvm
  • frittliggende bygning knyttet til drift av jordbruks, skogbruks- eller reindriftsområder som er unntatt søknadsplikt inntil 15 kvm

Send inn melding om frittliggende bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.

Slik søker du om byggetillatelse

Har du fullført stegene ovenfor og funnet ut at du må sende inn en byggesøknad? Da er neste steg å sende inn byggesøknad. 

Send inn byggesøknad selv

Send inn byggesøknad ved hjelp av fagfolk 

Har du fortsatt spørsmål?

Dersom du har flere spørsmål etter du har gjennomført veilederen fra DIBK kan du ta kontakt med byggesaksavdelingen. 

Lover og regler

Byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 inneholder en liste over alle tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. 

Kontakt oss

  • E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
  • Telefon 32 25 10 00. Be om å bli satt over til byggesaksvakta for generelle spørsmål, mandag og onsdag kl. 12:00-14:00.