Klima,- miljø- og energiplan

1 Forord

Dette er den første helhetlige planen i Øvre Eiker som omhandler klima, miljø og energi. Tidligere hadde kommunen en energi- og klimaplan fra 2009. Det har skjedd utrolig mye innenfor disse temaene siden den gang, og kommunen har behov for å sette nye mål og delmål for å være med på det grønne skiftet. Verden er i startfasen av den største omstillingen siden den industrielle revolusjonen.

Denne planen viser store og små grep som er viktige for et mer bærekraftig samfunn, og der natur og miljø har en egenverdi.
Det politiske miljøet i kommunen har vært opptatt av tematikken og de har gitt innspill underveis i prosessen. Alle seksjonene i kommunen har deltatt og mål, delmål og tiltak favner derfor vidt.

Høsten 2022 fikk vi komme ut til 2 ungdomsskoler og få innspill fra 10. -klassingene. Dette var svært lærerikt. Etterpå sendte vi ut en spørreundersøkelse til grendeutvalgene, befolkningen og næringslivet hvor de gav tilbakemelding på hovedtemaene. Utvalgte lag og foreninger har også gitt innspill.

Vi vil takke alle som har engasjert seg og gitt verdifull innsikt til planen.

Hokksund, mars 2023.

Leif Arne Steingrimsen
Kommunedirektør